November 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2 3 4 5
Birthdays: Karebear (25)
6 7
8 9 10 11
Veterans Day
12
Birthdays: celtic_ Jen (32)
13 14
15 16
Birthdays: Celtic Eagle
17 18
Birthdays: KILARNEY06
19
Birthdays: Flora (30), vanity (35)
20
Birthdays: Romic (24)
21
22 23 24 25
Birthdays: dragonflyshy (56)
26
Thanksgiving
27 28
29 30
Birthdays: Rindt213 (36)
« Oct 2020     Dec 2020 »